Klinik Bölümler

  • AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
  • AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
  • RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
  • ENDODONTİ ANABİLİM DALI
  • ORTODONTİ ANABİLİM DALI
  • PEDODONTİ ANABİLİM DALI
  • PERİDONTOLOJİ ANABİLİM DALI
  • PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

1 - AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Dişler, dudaklar, çeneler, sinüs ve çene eklemi gibi ağız diş çene ve çevre dokulardaki hastalıkların cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri yapılmaktadır. Diş çekimi, apse tedavisi, gömülü diş operasyonu,  apikal  rezeksiyon, biyopsi alma, vestibüloplasti, sinüs lift, alveol düzeltmesi, sinir repozisyonu   gibi preprotetik cerrahi işlemler, kist operasyonu, oral - maksillofasiyal ve dental implant uygulamaları, oral ve maksillofasiyal bölgeyi ilgilendiren sert ve yumuşak doku tümörlerinin cerrahisi, sinüs plastiği, sert ve yumuşak doku greftleme ve rekonstrüksiyon işlemleri, çene kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, dudak- damak yarığı cerrahisi, alveoler ve maksillofasiyal distraksiyon osteogenezisi, ortognatik cerrahi, temporomandibuler eklem rahatsızlıklarının konservatif ve cerrahi tedavileri, ağız hastalıkları ve ağız lezyonlarının tanı ve tedavileri bu anabilim dalında yapılan işlemler arasındadır.

2 - AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Bu bölümde, fakültemize müracaat eden hastaların ilk muayeneleri yapılmaktadır. Yapılan muayeneden sonra hastanın teşhis için gerekli görülen ağız içi veya ağız dışı radyografları çekilmektedir. Bilimsel verilere dayanarak ağızdaki bir hastalığı teşhis etme, bu hastalığı diğerlerinden ayırt etme ve tedavi planlamasını yapmak bölümün başlıca amaçlarındandır. Bu bilim alanında, ağız hastalıklarının sistemik hastalıklarla ilişkisi incelenmektedir. Bölümde intraoral röntgen cihazı, dijital panoramik-sefalometrik röntgen cihazı ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi cihazı ile hizmet verilmektedir.

3 - RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Restoratif diş tedavisinin amacı, yaygın diş hastalıklarının etiyolojisinin tespit edilip önleyici tedaviler geliştirmesi ve sürekli yenilenen restoratif teknikler ve materyallerle tedavilerinin sağlanmasıdır. Restoratif tedavinin pratik etkinliği, sadece mükemmel el yeteneğini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda dişleri etkileyen hastalık süreçlerini ve onların restorasyonları için mevcut materyallerin özelliklerinin anlaşılmasını da sağlar. Kompozit dolgular, amalgam dolgular, kuafaj tedavisi, kırık dişlerin tedavisi, laminate veneer restorasyonlar, inley dolgular, vital/devital beyazlatma tedavileri, fiber post uygulamaları ve diş hassasiyeti tedavisi bölümde yapılan uygulamalar arasındadır.

4 - ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Bu anabilim dalında verilen eğitimin temel amacı, dişlerin pulpası ve periapikal doku hastalıklarının etiyolojisi, önlenmesi, tanı ve tedavisi konusunda güncel bilgi ve beceriler öğretmektir. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde pulpa ağrısının giderilmesi ve tedavisinin öğretilmesi, periapikal dokuların sağlığının temin edilmesi öğretilmekte ve kaybedilen pulpa yerine yeni uygulamalar yapılarak dişlerin ağız içinde ağrısız şekilde fonksiyonlarını devam ettirmeleri sağlanmaktadır. Bölümde; dişin sinirlerine çok yaklaşmış derin çürüklerin tedavisi (vital tedaviler), başarısız kök kanal tedavilerinin yenilenmesi, kanal tedavisi uygulamaları, aşırı harap olmuş veya sadece kökü kalmış dişlerin metal veya fiber postlar ile restorasyonu, diş kökü içinde kırılan kanal aletlerinin çıkarılması, kırık dişlerin restorasyonu, kaza, düşme, çarpma gibi travmaya uğramış dişlerin tedavisi, apikal rezeksiyon tedavileri, vital ve devital beyazlatma tedavileri yapılan uygulamalar arasındadır.

5 - ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Düzgün sıralanmış bir diş dizisi ve çene yapısı fonksiyon bakımından ve estetik açıdan çok önemlidir. Bu anabilim dalında verilen eğitim ve öğretimle yapılan uygulamalar öncelikle ilgili yapılarda herhangi bir bozukluğun oluşmasını önlemeye, uygun olmayan diş dizilerinin ve çene-yüz iskeletindeki bozuklukların çok çeşitli yöntemlerle düzeltilmesini ve kazanılan yeni estetik ve fonksiyonun kalıcı olmasını sağlamaya yöneliktir. Bölümde; diş çapraşıklıkları, çene ilişkilerindeki uyumsuzluklar (dentofasiyal ortopedik yaklaşımlar/ ortognatik cerrahi), dudak-damak yarıkları ve gömülü dişlerin sürdürülmesi uygulamaları yapılmaktadır.

6 - PEDODONTİ ANABİLİM DALI

0–15 yaş grubunda koruyucu hizmetlere ve ağız-diş sağlığı yönünden gerekli olan tedavi girişimlerine yönelik bilgi ve beceri kazandıran bilim dalıdır. Fakültemiz bünyesindeki bu bölümde çocuk hastalarda uygulanan tedavilerle çiğneme fonksiyonu ve estetiğin kazandırılmasının yanı sıra kötü alışkanlıklarının önlenmesi ve fonasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. Koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulamaları ve operatif diş hekimliği uygulamaları bölümde yapılan uygulamalar arasındadır.

7 - PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Dişi çevreleyen ve destekleyen çene kemiği ve dişeti dokularının sağlığı ve hastalıklarıyla uğraşan bir bilim dalıdır. Toplumumuzda % 80 oranında yaygın olan dişeti hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi ile son yıllarda güncelleşen implant uygulamalarında kamu hizmeti verir. Periodontal hastalıkların teşhisi ve tedavisi, sistemik hastalıklar ve periodontal hastalık ilişkisinin değerlendirilmesi, dental implantlar, periimplant hastalıkların teşhis ve tedavileri bölümde yapılan uygulamalar arasındadır. 

8 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Çeşitli nedenlerle kaybedilen estetik, fonksiyon ve fonasyonun yerine konması, diş ve çevre dokulara ait bozuklukların giderilmesi, hastalık, kaza ve ameliyatlar sonunda yüz bölgesinde kaybedilen organ ve dokuların çene-yüz protezleri ile onarımları ile ilgili eğitim, araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Sabit protezler, implant destekli protetik tedaviler, hareketli bölümlü protezler, tam protezler, çene-yüz protezleri, bilgisayar destekli tasarımlar ve üretimler (CAD-CAM), TME rahatsızlıklarının giderilmesi ve dental estetik uygulamalar bölümde yapılan işlemlerdendir. 

Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, Salı